Sıkışma (Impingement) Sendromu

Omuz ağrılarınız, antrenman yapmanıza engel mi oluyor !!!

Omuz eklemi, vücudun en kompleks yapısıdır. Çok açılı yapısı, karmaşık bir kas-tendon  sistemi oluşmasını sağlamıştır. Bu özelliği ile omuz sakatlıklara açık bir eklemdir. Sıkışma (impingement) sendromu sporcular arasında en çok rastlanan problemlerden biridir.

Omuz eklemi 3 kemikten oluşmaktadır.

Clavicula (köprücük kemiği), scapula (kürek kemiği), humerus (kol kemiği)

Bu kemikler rotator cuff denilen bir kılıf ile birbirine bağlanarak omuz eklemini oluşturmaktadır. Rotator cuff;   humerus’un  omuz yuvasına  bağlanmasını, omzun stabil kalabilmesini ve dönüşlerini sağlayan kas gruplarının adıdır. Rotator kılıf yada manşet olarakta bilinir.

Rotator cuff tendonları omuz başı ile omuz çatısı(akromion) arasındaki boşlukta hareket ederek kolun hareketlerine yardımcı olur. Akromion ile tendonlar arasında sürtünmeyi azaltacak ‘bursa’ denilen yağlayıcı bir eleman bulunmaktadır.

Dirsek ekleminin omuz ekleminin üzerine uzandığı (hiper abdüksüyon) her harekette,  Rotator cuff tendonları ile bursa dokusu, akromion’a bir parça sürtünür. Buna impingement sendromu denir.

Sıkışma sendromu, hali hazırda herkeste bir miktar vardır. Bu sıkışma, vücut geliştirme yapan, sürekli atma, fırlatma ve kaldırma eylemi yapan kişilerde ciddi ağrılara yol açmaktadır. Bahsettiğimiz eylemler,  tendonların ve bursa dokusunun zarar görmesine ve ödeme bağlı olarak, akromion’a daha fazla sıkıştırma yapmasına neden olur. Bu durum impingement sendromunun, yoğun ağrılı yaşanmasını sağlamaktadır.

Kolu yukarı yada yana kaldırmada ciddi ağrılar, omuz üzerine yatamama gibi belirtiler sendromun göstergeleridir.

Bu ağrıları önlemek için rotator cuff kaslarını kuvvetlendirmek ve eklem aralığını açıcı egzersizler yapmak gerekmektedir. Ağırlık antrenmanı yapan kişiler, omuz antrenmanlarında press egzersizlerden çok izole egzersizleri antrenman planına eklenmelidir.

İmpingement sendromu genetik faktörlere bağlı olarakta görülmektedir. Doğuştan omuz boşluğu dar olan bireyler, sportif faaliyetlerde oldukça zorlanmakta ve cerrahi müdehaleye gereksinim duymaktadırlar.Twitter